Vina Kos

Na 3,5 ha vlastitih vinograda i 1 ha vinograda u zakupu u Zelinsko-sesvetskom vinogradu Prigorsko-bilogorskoga podrajona,

danas obitelj Kos uzgaja kvalitetne sorte: rajnski rizling, chardonnay, graševinu, moslavac (šipon), kerner, crni pinot, pjanušac Anita, Anita rose i autohtonu kraljevinu. Pretežito su zasađene na položajima Jakopovca i Košutke, na južnim padinama, bitnim za život vinove loze.

 

Posjetite Vina-Kos