Zbrinjavanje informatičkog otpada

Zbrinjavanje elektroničkog i električnog otpada

Zbrinjavamo prvenstveno elektronički i električni otpad koji nastaje kao zamjena prilikom kupovine nove informatičke opreme kod nas.

Što je EE otpad?

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske donijelo je 2007. godine Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

Po ovom pravilniku definicija za EE otpad je:

 • EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.
 • otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično).
Image

Zapravo, EE otpad je sva električna i elektronička oprema određena za otpad. EE oprema po definiciji obuhvaća sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Projekt prikupljanja EE otpada

Svjesni odgovornosti za zaštitu okoliša u kojem živimo, aktivno želimo pridonijeti očuvanju okoliša na način da krećemo s aktivnim prikupljanjem električnog i elektroničkog otpada, time želimo ukloniti opasne materijale i spojeve iz okoliša, želimo spriječiti onečišćenje tla, vode i zraka opasnim materijalima i sirovinama, smanjiti utrošak sve skuplje energije, recikliranjem doći do korisnih sirovina i materijala te stvoriti svijest o potrebi ispravnog odlaganja starih EE uređaja.

Sakupljanje EE otpada je od općeg interesa i cilj mu je širenje svijesti među građanstvom o ispravnom odlaganju i prikupljanju stare EE opreme. Prvenstveno jer je taj otpad opasan kako po zdravlje ljudi tako i prirode u cjelini.

 

Kako raspoznati elektronički otpad?

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima. Ta je oznaka otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo. Svaki proizvod koji ima takvu oznaku mora se odvojeno prikupljati kao EE otpad.


Što napraviti s EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće! Pri kupnji novog uređaja (računala, laptopa, pisača, skenera, monitora...) donesite svoj stari uređaj kod nas, a mi ćemo ga proslijediti u ovlašteni centar za reciklažu elektroničkog otpada.


Misija prikupljanja EE otpada

Naša je misija predanim i stalnim radom podigniti razinu svijesti o potrebi i važnosti zbrinjavanja elektroničkog otpada.


Ciljevi prikupljanja EE otpada

Ekološkim zbrinjavanjem želimo postići slijedeće:

 • imati čistu, zdravu i lijepu životnu okolinu
 • spriječiti dospijeće opasnih materijala i spojeva u okoliš
 • spriječiti onečišćenje tla, voda i zraka opasnim materijalima i spojevima
 • recikliranjem doprinijeti nastanku korisnih sirovina i materijala
 • stvoriti svjest o potrebi ispravnog odlaganja starih EE uređaja
logo

Naši klijenti su naša snaga, postanite i Vi naš klijent!

 

Vaš informatički partner

Informatička tvrtka Getim d.o.o. bavi se prodajom i servisiranjem računala i ostale informatičke opreme, designom i internet uslugama: web designom, programiranjem i hostingom.

Pratite Getim @ Facebook

Važni linkovi

 • antivirus.hr
 • najbolji program za zaštitu Vašeg računala - Kaspersky antivirus
 • sigurandns.hr
 • najmodernija zaštita filtriranjem sadržaja s interneta
 • design.getim.hr
 • od izrade vizualnog identiteta, preko tiskanih materijala, web stranica do digitalnog oglašavanja i socijalnih mreža