Ekološko zbrinjavanje elektroničkog i električnog otpada

Zbrinjavanjem otpada čuvamo prirodu.

  • Naslovnica
  • Prodaja
  • Zbrinjavanje informatičkog otpada

Zbrinjavanje elektroničkog i električnog otpada

Zbrinjavamo prvenstveno elektronički i električni otpad koji nastaje kao zamjena prilikom kupovine nove informatičke opreme kod nas.

Što je EE otpad?

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske donijelo je 2007. godine Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

Po ovom pravilniku definicija za EE otpad je:

2
EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.
1
otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično).
Buckle App Screens

Zapravo, EE otpad je sva električna i elektronička oprema određena za otpad. EE oprema po definiciji obuhvaća sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Projekt prikupljanja EE otpada

Svjesni odgovornosti za zaštitu okoliša u kojem živimo, aktivno želimo pridonijeti očuvanju okoliša na način da krećemo s aktivnim prikupljanjem električnog i elektroničkog otpada, time želimo ukloniti opasne materijale i spojeve iz okoliša, želimo spriječiti onečišćenje tla, vode i zraka opasnim materijalima i sirovinama, smanjiti utrošak sve skuplje energije, recikliranjem doći do korisnih sirovina i materijala te stvoriti svijest o potrebi ispravnog odlaganja starih EE uređaja.

Sakupljanje EE otpada je od općeg interesa i cilj mu je širenje svijesti među građanstvom o ispravnom odlaganju i prikupljanju stare EE opreme. Prvenstveno jer je taj otpad opasan kako po zdravlje ljudi tako i prirode u cjelini.

Kako raspoznati elektronički otpad?

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima. Ta je oznaka otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo. Svaki proizvod koji ima takvu oznaku mora se odvojeno prikupljati kao EE otpad.

Misija prikupljanja EE otpada

Naša je misija predanim i stalnim radom podigniti razinu svijesti o potrebi i važnosti zbrinjavanja elektroničkog otpada.

Poruka svima nama

Osim što otpad nije smeće, želimo onima koji to ne znaju dati na znanje da trolovi ne odnose otpad iz šuma, isto tako ni vrtni patuljci ne odnose otpad kojeg bacite iza kuće i da papir ne raste na drveću već nastaje preradom drveća.

NE bacajte staru informatičku opremu u smeće!

Prilikom kupovine nove računalne opreme, Getim može Vašu staru opremu zbrinuti na pravilan način.

Pon - Pet
08:00 do 16:00
Subota
Zatvoreno
Nedjelja
Zatvoreno
Prodaja
+385 1 2020 622
Servis
+385 1 2020 722
Podrška
+385 1 2020 822

E-mail kontakt

Javite nam se s povjerenjem jer smo mi tu za Vas.

© 2021 Getim poslovno informatičke usluge

... i naći ćeš!