Getim je član HP Planet Partner programa

Putem ovog programa nudimo svima besplatan i jednostavan način povrata i reciklaže istrošenih HP ispisnih uložaka.

Prilikom kupovine novog laserskog ili tintnog uloška donesite kod nas prazne spremnike originalnih HP tonera i tinti i mi ćemo ih proslijediti nazad HP-u na propisno zbrinjavanje.

Dajte svoj doprinos

 HP je reciklirao preko 90 milijuna kilograma laserskih i tintnih ispisnih uložaka. To je preko 200 Boeinga 747. To je dio HP-ove predanosti razvoju visokokvalitetnih, ekoloških proizvoda putem neprestanih inovacija.

Sada je red na Vama. 
Image

Što napraviti sa starim istrošenim ispisnim ulošcima, tintama i tonerima?

Pri kupnji novog ispisnog uloška; novih tinti i novih tonera bilo kojeg proizvođača donesite svoj stari, istrošeni ispisni uložak, tintu i toner kod nas, a mi ćemo ga proslijediti u ovlašteni centar za reciklažu takve vrste otpada.

Zbrinjavamo isključivo istrošene ispisne uloške, tinte i tonere koji nastaju kao zamjena prilikom kupovine novih tinti i tonera kod nas.

Ispisne uloške koji nisu kupljeni kod nas NE zbrinjavamo.

HP Planet Partners - program povrata LaserJet i tintnih ispisnih uložaka dostupan je samo korisnicima koji upotrebljavaju originalne HP ispisne uloške na način koji je za to predviđen.

Hewlett Packard-ov doprinos

Upotrebljavaju više neškodljivih materijala i postupaka

  • NE upotrebljavaju se tvari koje oštećuju ozon u proizvodima ili pakiranjima.
  • NE upotrebljava se klor pri proizvodnji vanjske ambalaže za HP LaserJet ispisne uloške.

Štede resurse

  • Ambalaže za HP LaserJet ispisne uloške sada sadržavaju 30% recikliranog materijala
  • HP prozirne folije sadrže 45% recikliranog materijala.
  • Monokromatski HP LaserJet ispisni ulošci imaju prosječno 32% manje dijelova i 55% manje plastičnih smola.
  • Monokromatski HP LaserJet ispisni ulošci imaju 80% veći kapacitet.

 
Jednostavniji za reciklažu

  • Ambalaže za HP LaserJet ispisne uloške sada sadržavaju 30% recikliranog materijala
  • HP prozirne folije sadrže 45% recikliranog materijala.
  • Monokromatski HP LaserJet ispisni ulošci imaju prosječno 32% manje dijelova i 55% manje plastičnih smola.
  • Monokromatski HP LaserJet ispisni ulošci imaju 80% veći kapacitet.